Identyfikacja i własność

Zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego Posiadacz przedstawia swoje dane identyfikacyjne:

Warunki użytkowania

Korzystanie z Serwisu daje Ci stan Użytkownika i oznacza całkowitą akceptację wszystkich klauzul i warunków użytkowania zawartych na stronach:

Jeśli nie jesteś zadowolony z każdej z tych klauzul i warunków, powstrzymaj się od korzystania z Witryny.

Dostęp do Serwisu nie oznacza w żaden sposób nawiązania stosunków handlowych z Właścicielem.

Za pośrednictwem Serwisu Właściciel ułatwia dostęp i korzystanie z różnych treści, które Właściciel i/lub jego współpracownicy opublikowali w Internecie.

W tym celu jesteś zobowiązany i zobowiązujesz się NIE wykorzystywać żadnej z treści Witryny do celów lub skutków niezgodnych z prawem, zabronionych w niniejszej Informacji prawnej lub przez obowiązujące prawo, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z treści, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na dowolnym sprzęcie komputerowym będącym własnością lub zakontraktowanego przez Właściciela, innych użytkowników lub dowolnego użytkownika Internetu.

środki bezpieczeństwa

Dane osobowe, które przekazujesz Właścicielowi mogą być przechowywane lub nie w zautomatyzowanych bazach danych, których właścicielem jest wyłącznie Właściciel, który podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość informacji w nich zawartych. zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Należy jednak pamiętać, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są w pełni niezawodne i dlatego Właściciel nie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (oprogramowanie i sprzęt) Użytkownika lub w jego dokumentach elektronicznych i plikach w nich zawartych, chociaż Właściciel używa wszelkich niezbędnych środków i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby uniknąć obecności tych szkodliwych elementów.

Przetwarzanie danych osobowych

Możesz zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, które gromadzi Właściciel na stronie Polityka prywatności .

Akta

Właściciel pozyskał informacje, treści multimedialne i materiały zawarte w Serwisie ze źródeł, które uważa za wiarygodne, jednak pomimo podjęcia wszelkich uzasadnionych środków w celu zapewnienia, że ​​informacje zawarte w Serwisie są poprawne, Właściciel nie gwarantuje ich prawdziwości. , kompletne lub zaktualizowane. Właściciel wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w informacjach zawartych na stronach Serwisu.

Zabronione jest przesyłanie lub przesyłanie za pośrednictwem Witryny jakichkolwiek nielegalnych lub nielegalnych treści, wirusów komputerowych lub wiadomości, które ogólnie wpływają lub naruszają prawa Właściciela lub osób trzecich.

Zawartość Serwisu służy wyłącznie celom informacyjnym iw żadnym wypadku nie powinna być wykorzystywana ani traktowana jako oferta sprzedaży, prośba o złożenie oferty kupna lub zalecenie przeprowadzenia jakiejkolwiek innej operacji, chyba że wyraźnie wskazano.

Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, anulowania lub ograniczenia zawartości Serwisu, linków lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

El Titular no es responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la utilización de la información del Sitio Web.

Polityka Cookies

Możesz zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi polityki gromadzenia i przetwarzania plików cookie na stronie Polityka cookies.

Linki do innych stron internetowych

Właściciel może zapewnić Ci dostęp do stron internetowych osób trzecich poprzez linki wyłącznie w celu poinformowania o istnieniu innych źródeł informacji w Internecie, w których możesz rozszerzyć dane oferowane w Serwisie.

Estos enlaces a otros sitios Web no suponen en ningún caso una sugerencia o recomendación para que usted visite las páginas web de destino, que están fuera del control del Titular, por lo que el Titular no es responsable del contenido de los sitios web vin resultado que obtenga al seguir los enlaces. Asimismo, el Titular no responde de los links o enlaces ubicados en los sitios web vinculados a los que le proporciona acceso.

Utworzenie linku w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między Właścicielem a właścicielem strony, na której znajduje się link, ani akceptacji lub akceptacji przez Właściciela jej treści lub usług.

Jeśli uzyskujesz dostęp do zewnętrznej strony internetowej za pomocą linku znajdującego się na Stronie, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności innej strony internetowej, która może różnić się od tej strony.

własność intelektualna

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelki dostęp do tej Witryny podlega następującym warunkom: powielanie, trwałe przechowywanie i rozpowszechnianie treści lub jakiekolwiek inne wykorzystanie, które ma cel publiczny lub komercyjny, jest wyraźnie zabronione bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności

Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku przerw lub nieprawidłowego działania Usług lub treści oferowanych w Internecie, niezależnie od ich przyczyny. Podobnie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za awarie sieci, straty biznesowe w wyniku wspomnianych upadków, tymczasowe przerwy w dostawie prądu lub jakiekolwiek inne pośrednie szkody, które mogą być spowodowane przyczynami niezależnymi od Właściciela.

Przed podjęciem decyzji i/lub działań w oparciu o informacje zawarte w Serwisie, Właściciel zaleca sprawdzenie i zestawienie otrzymanych informacji z innymi źródłami.

Jurysdykcja

Niniejsza informacja prawna podlega w całości prawu hiszpańskiemu.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Noty Prawnej lub chcesz zgłosić uwagi na temat Witryny, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: contact@gumsup.com

Ta strona korzysta z własnych i zewnętrznych plików cookies w celu prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych. Klikając przycisk Akceptuj, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych technologii i przetwarzanie Twoich danych w tych celach. Konfiguracja i więcej informacji
prywatność